Presentación nova directiva UGADE

Estimados socios e socias:

Como algúns xa sabedes o pasado 27 de novembro renovouse a xunta directiva de UGADE, continuan o noso lado alguns membros do anterior equipo para axudarnos a emprender una nova etapa. Na que tentaremos continuar cos principios de cercanía, humanidade e integración que caraterizan a asociación.

A nova directiva estará formada por:

Presidenta: Luisa Martínez Castro

Vicepresidenta: María José Pombo Lamas

Secretaria: María Purificación Rodríguez Estévez

Tesoureiro: Rubén Vázquez Vázquez

Vogais: Yolanda Estévez Barreiro, Yolanda Morante Morante, Diego Porta Gude, María da Mar Caamaño Valle.

Afrontamos con moita ilusión esta nova etapa e aquí vos deixamos algún dos obxetivos:

  • Acadar espacios físicos similares o que a asociación ten en Santiago, nos principais hospitais de Galicia o no seu defecto nas cidades más pobladas para poder dar un primeiro apoio os pacientes con epilepsia ou as súas familias.
  • Buscar apoio de profesionais da psicoloxía para a normalización da enfermedade. Chegar a formar grupos de apoio mutuo que faciliten unha maior integración das persoas na vida social e participativa da comunidade.
  • Charlas divulgativas, orientadas a un coñecemento xeral da enfermidade no ámbito educativo.
  • Ampliar o número de socios.

Como vedes son obxetivos ambiciosos, polo que tamén nos gustaría fomentar a colaboración activa dos socios. Por iso nos gustaría que a volta desta carta nos responderades a estas preguntas.

Podedelo facer por correo electrónico a ugade epilepsia@email.com  ou por  correo postal a oficina de Cabes na rúa Manuel María, 6 – 1º andar,  despacho 2. 15705 Santiago de Compostela.

  1. ¿A asociación cumpre ás túas expectativas?
  2. ¿E doado contactar coa asociación?
  3. Qué votas de menos?
  4. ¿Qué opinión tedes da cuota de socio?

Sin mais, despedimonos e esperemos que en breve se poidan realizar de novo encontros e actividades.