NECESITAMOS A VOSA AXUDA

Tes un minuto? Podes axudarnos!  Vota no seguinte enlace, para que UGADE poda desenvolver un proxecto para os máis cativos e as súas familias. E se compartes, fantástico! So é un click! Grazas. Proyecto presentado: Proyecto «Epi-Demos» Epi-Demos es un proyecto dirigido a niños, adolescentes y a sus familias. Esta población es especialmente vulnerable por … Read more